Việt Nam English

Chuyển đổi giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Và từ ngày 13-11, các doanh nghiệp sẽ sử dụng mẫu C/O mẫu D ATIGA (hiệp định hàng hóa thương mại ASEAN) cho các hoạt động xuất nhập khẩu nếu muốn tiếp tục nhận ưu đãi thuế quan CEPT ATIGA.

Và từ ngày 13-11, các doanh nghiệp sẽ sử dụng mẫu C/O mẫu D ATIGA (hiệp định hàng hóa thương mại ASEAN) cho các hoạt động xuất nhập khẩu nếu muốn tiếp tục nhận ưu đãi thuế quan CEPT ATIGA.

Việc thanh toán và xử lý các C/O CEPT còn tồn kho hoặc các mẫu C/O doanh nghiệp đã mua nhưng chưa sử dụng hết sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của văn phòng Bộ Công thương.