Việt Nam English

CCN LOGISTICS JSC

 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN CHUCHONAM

CCN LOGISTICS JSC

 

 

Phạm vi dịch vụ:

 
 + Đại lý giao nhận vận chuyển quốc tế ( Sea and air international transportation)
    - Đường hàng không (Airfreight)
    - Đường biển (Seafreight)
       * FCL
       * LCL
 
+ Đại lý thủ tục hải quan (Customs clearance)
 
+ Vận chuyển nội địa (Inland transportation)
 
+ Di dời và lắp đặt máy móc (Machinery moving and Positioning)
 
+ Đóng kiện (Wooden packing & vacumm packing)
 

+ Dịch vụ khác (Others)

 

 

Trân trọng!